Välj en sida


Kanske söker du eller dina anhöriga efter stöd i hemmet, men utan att behöva hemtjänst?
Eller så kanske du redan har hemtjänst men vill ha hjälp med att förbereda eller laga dina egna maträtter? Söker du även sällskap vid måltider eller promenader?


Jag hjälper dig med allt detta om du önskar. Vi kan tillreda enklare maträtter/matlådor, tillsammans göra inhandlingslistor och använda lokalproducerat och närodlat så långt det är möjligt.
Jag har skolat mig på högskolenivå inom kost, prevention och dietetik för speciella grupper samt näringslära och har mångårig erfarenhet av hållbart och närproducerat.
Om du även önskar hemstäd står vi självklar till tjänst med det! Vi erbjuder bl.a. naturstäd, där vi endast använder oss av Västerbottenssåpas produkter: https://vasterbottenssapa.se/


Dessa tjänster omfattas av RUT-avdraget, vilket Suorssa Sense AB ansöker om till Skatteverket. Med RUT-avdraget betalar du endast hälften av den totala kostnaden för utförd tjänst.

  • Du kan läsa om exempel med RUT-avdrag här: https://www.skattereduktion.se/
  • Du kan läsa om villkoren för RUT-avdrag på Skatteverkets hemsida: https://bit.ly/38R8jb6
  • OBS! Dessa tjänster riktar sig i första hand till boende i Sorsele tätort och det direkta närområdet.
    Vi ämnar att inom en nära framtiden expandera vårt geografiska täckningsområde.